Manager īn activitatea de turism
 • Tipul programului de formare profesională: perfecţionare

 • Competenţe obţinute:

 1. Rezolvarea problemelor complexe

 2. Comunicare interactivă

 3. Comunicare în limbă străină

 4. Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu

 5. Activitatea în echipă

 6. Utilizarea tehnicii informatice

 7. Planificarea activităţilor unităţii

 8. Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate

 9. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului

 10. Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii

 11. Coordonarea administrării resurselor umane

 12. Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing

 13. Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri

 14. Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare

 15. Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate

 16. Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii

 17. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii

 • Autorizare şi recunoaştere: certificat calificare A.N.C., Ministerul Muncii si Ministerul Educaţiei Naţionale, rescunoscut în toate țările U.E.

 • Galerie foto pentru curs Manager în activitatea de turism

 • Documente necesare înscrierii:

 1. Copie după C.I.

 2. Copie după certificat naştere

 3. Copie după certificat căsătorie

 4. Ultima diplomă de studiu Adeverință de la medicul de familie cu mentiunea „Manager în activitatea de turism”


Partenerii nostri

Dialogul permanent cu partenerii nostri de interes ne ajuta sa primim sugestii si opinii cu privire la cursuri de calificare si serviciile noastre, sa stabilim si sa mentinem relatii pe termen lung.