Comunicare

Beneficiază de acest training:

 • Oricine doreşte să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi să obţină mai mult din relaţiile de afaceri sau sociale pe care le stabileşte

 • Oricine are nevoie de instrumente de comunicare la nivel profesional, datorită exigenţelor impuse de codul de conduită sau fişa postului

 • Oricine doreşte să îşi îmbunătăţească tehnicile de prezentare de grup

 

Obiective și rezultate:

 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare cu diferitele categorii de populaţie

 • Dezvoltarea capacităţii de analiză a factorilor implicaţi într-o situaţie de comunicare

 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de dezbatere, dialog, abilităţi de interrelaţionare specifice muncii în echipa multidisciplinară

 • Perfecţionarea competenţelor lingvistice în vederea unei comunicări interpersonale eficiente

 • Proiectarea şi planificarea sesiunilor de comunicare, utilizarea adecvată a timpului în susţinerea activităţilor de comunicare

 • Selectarea şi adaptarea conţinutului comunicării la nivelul de înţelegere al interlocutorilor

 

Programul de formare profesională asigură dobândirea competenţelor profesionale cheie de comunicare, în conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional şi e aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

ANC = Autoritatea Naţională pentru Calificări

 

La finalul programului de training, participanţii vor putea să:

 • Folosească forme şi mijloace de comunicare corespunzătoare unei transmiteri rapide şi corecte a informaţiilor

 • Transmită informaţiile într-un limbaj adecvat, politicos şi cu multă solicitudine, respectând raporturile ierarhice şi funcţionale

 • Realizeaze schimbul de informaţii cu personalul din cadrul organizaţiei sau din exteriorul acesteia prin metode corespunzătoare situaţiei concrete

 • Transmită informaţii corecte şi relevante în raport cu scopul comunicării

 • Comunice la locul de muncă şi în colective profesionale

 • Schimbe informaţii în cadrul colectivelor de specialitate într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis

 • Comunice într-o manieră politicoasă, directă, cu evitarea conflictelor

 • Transmită informaţii către terţi: în corelaţie cu obiectivele şi politica organizaţiei şi în funcţie de nevoile interlocutorului

 • Folosească metodele de prezentare şi formare care să corespundă dezvoltării competenţelor audienţei şi să încurajeze participarea

 • Încurajeze auditoriul să participe

 • Ofere informaţii suplimentare pentru a facilita înţelegerea şi a clarifica aspecte specifice

 

Modul de desfăşurare:

Programele de training se desfăşoară alternând pregătirea teoretică cu cea practică şi reprezintă un ansamblu de jocuri de afaceri, studii de caz şi jocuri de rol, simulări, discuţii individuale cu formatorul şi activităţi de învăţare auto-directionată.

 

Ce vor învăţa:

 • Elementele procesului de comunicare

 • Poziţii şi atitudini: deschise şi închise - cum le recunoaştem, cum le contracarăm

 • Evaluarea, “citirea” interlocutorului

 • Gesturi de acceptare sau de refuz ale conţinutului comunicării

 • Ascultarea activă - nivele, rolul şi moduri de ascultare activă

 • Comunicarea în cadrul organizaţiei: rolul comunicării în cadrul organizaţiei

 • Regulile pentru o comunicare organizaţională eficientă

 • Excelenta in comunicare si managementul conflictului

 • Stabilirea obiectivelor în cadrul proceselor de comunicare pe teme profesionale.

 • Tehnici de prezentare într-o manieră asertivă, politicoasă a propriilor opinii profesionale

 • Tehnici de calibrare a interlocutorului şi oferire de feed-back

 • Prezentarea de grup

 • Conceperea suportului material. Structura prezentării folosind un material scris

 • Obiective în prezentare

 • Management-ul resurselor spaţio-temporale

 • Management-ul emoţiilor

 • Tehnici de prezentare – când şi cum le folosim. Captarea, creşterea şi menţinerea atenţiei grupului

 • Controlul timpului şi al ritmului de lucru

 • Lectorul ca leader al grupului

 

Tipul programului: Program de perfecţionare

 

Durata:

2 – 4 zile training (în funcţie de nevoile individuale ale fiecarei organizaţii) + 1 zi evaluare în prezenţa Comisiei ANC = Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 

Resurse:

Participanţii vor avea acces la materialul de training şi la toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a acestuia, utilizând ca mijloace de formare: laptop, videoproiector, flipchart, foi flipchart, camera video, fişe de lucru, table albe, markere, carioci.

 

Evaluarea cursanţilor:

Examen absolvire, în prezenţa comisiei de autorizare din partea A.N.C.

 • Metode – Instrumente:

Probă scrisă: instrumentul prin care se realizează evaluarea este un test scris care se desfăşoară pe o durată de 120 de minute şi are în vedere criteriile de evaluare prezentate în cadrul fiecărui modul. Testele scrise se evaluează pe baza unor teste grilă de corectare.

 • Scală de apreciere:

Evaluarea participanţilor se finalizează cu note de la 10 la 1, la testul scris.

Condiţia de absolvire este obţinerea notei de minim 5 (cinci), la testul scris.

 

Autorizare şi recunoaştere: certificat absolvire A.N.C. si Ministerul Educaţiei Naţionale, recunoscut în toate țările U.E.

 

 • Pentru orice informaţii suplimentare, contactaţi-ne: office@proinfluent.ro sau tel: 0758 053 535, 0749 263 632


Partenerii nostri

Dialogul permanent cu partenerii nostri de interes ne ajuta sa primim sugestii si opinii cu privire la cursuri de calificare si serviciile noastre, sa stabilim si sa mentinem relatii pe termen lung.